Upadłość firmy – czym jest i kiedy można ją ogłosić?

Kiedy dane przedsiębiorstwo nie jest w stanie dłużej regulować swoich zobowiązań, na przykład wypłacać pensji pracowników i opłacać stałych bieżących rachunków i faktur, kierujący nim mogą stanąć przed decyzją, czy ogłosić upadłość firmy. To dość skomplikowany proces, którego celem jest spłata wierzycieli i faktyczna likwidacja danego przedsiębiorstwa. Jakie są regulacje prawne związane z tą procedurą? Kiedy ogłoszenie upadłości ma szczególny sens? Dowiedz się więcej.

  1. Czym jest upadłość?
  2. Prawo upadłościowe w Polsce
  3. Kiedy można ogłosić upadłość firmy?
  4. Restrukturyzacja firmy – alternatywa dla upadłości

Upadłość przedsiębiorstwa regulują przepisy Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. To w nich znajdują się wszelkie informacje na temat tego, czym jest masa upadłościowa, co stanowi podstawę upadłości i jak wygląda cały proces w praktyce.

Czym jest upadłość?

Czym właściwie jest upadłość? Zgodnie z regulacjami prawnymi, to stan przedsiębiorstwa (lub osoby fizycznej), który jest efektem wszczęcia względem danego podmiotu procedury sądowej określanej mianem postępowania upadłościowego. Do jej realizacji niezbędny jest wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika lub wierzyciela, a następnie odpowiednie postanowienie sądu. Warunkiem jego wydania niewypłacalność. Podobna zasada obowiązuje w przypadku upadłości konsumenckiej.

Samo postępowanie upadłościowe ma na celu wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika. To podstawowa cecha, która odróżnia je od postępowania egzekucyjnego prowadzonego z uwzględnieniem pojedynczych podmiotów. Główne zadanie postępowania upadłościowego sprowadza się do tego, by przeznaczyć majątek dłużnika na zaspokojenie zobowiązań wobec dłużników i zaspokojenie kosztów postępowania.

Prawo upadłościowe w Polsce

Do 2016 roku postępowanie upadłościowe mogło być prowadzone w dwóch trybach: jako upadłość układowa lub upadłość likwidacyjna. W pierwszym przypadku przeprowadzano coś za wzór postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki któremu dłużnik zachowywał przedsiębiorstwo, a zadłużenie było spłacane na bieżąco z osiąganych przez firmę zysków. W drugim wariancie syndyk rozdysponowywał majątek i prawa majątkowe dłużnika tak, by zaspokoić wierzycieli.

Od 1 stycznia 2016 roku upadłość ma charakter likwidacyjny. Zmiana spowodowana była kilkoma względami. Przede wszystkim lata doświadczeń pokazały, że tryb układowy rzadko pozwalał na faktyczne zawarcie układu z wierzycielami.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy, jednak nie oznacza to, że każde opóźnienie w spłacie zobowiązania jest w ten sposób kwalifikowane. Wiele zależy od charakteru prowadzonej działalności oraz powodów opóźnień. Szczególnym przypadkiem jest tzw. niewypłacalność bieżąca wynikająca, np. z opóźnionych przelewów od klientów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Sąd może go jednak oddalić, jeżeli opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy, a zobowiązania spółki nie przekraczają 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja firmy – alternatywa dla upadłości

Nie zawsze jednak konieczne jest ogłoszenie upadłości firmy. Alternatywą jest rozwiązanie wprowadzone ustawą Prawo restrukturyzacyjne, w którym znajdują się opcje takie jak postępowanie układowe, sanacyjne czy postępowanie o zatwierdzenie układu. Pomiędzy poszczególnymi wariantami występują znaczne różnice, dlatego warto zdecydować się na wsparcie eksperta, jakim jest doradca restrukturyzacyjny.

Prawo restrukturyzacyjne pozwala wszcząć konieczne procedury jeszcze przed niewypłacalnością. Umożliwia zawarcie i zatwierdzenie układu w stosunkowo szybkim trybie.

Poprzedni artykułJak napisać dobry artykuł sponsorowany?
Następny artykułTransport towarów z Chin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj