Czym jest i co powinno zawierać świadectwo pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę to jeszcze nie koniec formalności, których należy dopełnić na linii pracodawca-pracownik. Jedną z nich jest wydanie świadectwa pracy. Sprawdź, czym jest i do czego potrzebne jest takie zaświadczenie.

 • Świadectwo pracy to dokument, który przekazywany jest pracownikowi w związku z wygaśnięciem lub ustaniem stosunku pracy.
 • Przekazywany jest maksymalnie do dnia, w którym ustaje stosunek pracy.
 • Świadectwo pracy powinno zawierać liczne informacje.
 • Jeżeli nie wiesz, jak powinno wyglądać świadectwo pracy, to sprawdź jego wzór dostępny w Internecie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika skutkuje powstaniem obowiązku wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę. Dokument ten jest przekazywany pracownikowi, który kończy pracę maksymalnie do dnia wygaśnięcia umowy.

Warto pamiętać, że pracownik nie musi wnioskować o wydanie tego dokumentu. To po stronie przedsiębiorcy jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu. Nie musi być on wręczony osobiście osobie, która kończy zatrudnienie, może to stać się osobie, która jest pisemnie upoważniona przez byłego pracownika. Jeżeli niemożliwe jest osobiste doręczenie takiego dokumentu, to należy je wysłać pocztą, maksymalnie w przeciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że wydanie tego zaświadczenia nie może być uzależnione od tego, czy pracownik się rozliczył.

Informacje zawarte w zaświadczeniu powinny zawierać:

 • Liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które wykorzystał pracownik w danym roku.
 • Informacje o wykorzystanych dodatkowych dni urlopowych lub innego świadczenia, które jest przewidziane przez prawo pracy.
 • Czy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego oraz na jakiej podstawie.
 • Ewentualne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.
 • Jeżeli pracownik wykonywał w tym czasie pracę tymczasową, to również należy zawrzeć takie informacje.
 • Informacje o dniach, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, a za które nie zachował prawa do wynagrodzenia. Informacje te powinny dotyczyć roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.
 • Wykorzystane zwolnienia z pracy.
 • Informacje o okresie, za który przysługuje odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia.
 • O odbytym w czasie pracy szkoleniu wojskowym lub jego ekwiwalencie.
 • Informacje o dniach, w których była wykonywana praca w szczególnych warunkach.
 • Wykorzystanych dodatkowych urlopach.
 • Okresach nieskładkowych, które wystąpiły w okresie, który objęty jest świadectwem pracy.
 • Inne informacje, o które wystąpi pracownik.

 wypowiedzenie umowy o pracę

Świadectwo pracy musi zawierać liczne informacje. Głównie należy zwrócić uwagę, czy zawiera ono informacje o okresie zatrudnienia, wymiarze etatu, zajmowanych stanowiskach oraz okolicznościach zakończenia pracy. Treść dokumentu musi też zawierać informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień związanych z ubezpieczeniem społecznym.

W przypadku śmierci pracownika takie zaświadczenie również musi być przygotowane, a następnie dołączone do akt osobowych pracownika. Może być ono wydane na wniosek spadkobiercy po pracowniku, żony lub innej uprawnionej osoby starającej się o przyznanie renty rodzinnej.

W przypadku wydania błędnego zaświadczenia pracodawca ma obowiązek sprostowania i poprawienia takiego dokumentu. Jeżeli pracodawca odmówi poprawy błędnych informacji, to pracownik może wystąpić na drogę sądową, składając pozew do sądu pracy.

Wykorzystanie odpowiedniego wzoru sprawi, że przygotowanie świadectwo pracy będzie pozbawione błędów. Warto wybrać źródło, które jest rzetelne i sprawdzone. Często w takich miejscach można odnaleźć formularze do innych pism, jednym z nich jest wypowiedzenie umowy o pracę. Ściągnięte z takich źródeł pliki należy wypełnić, a następnie zlecić ich druk.

 

Poprzedni artykułCzy początek roku to dobry czas, by kupić nowe auto?
Następny artykułBiuro rachunkowe dla IT Warszawa – jak wybrać?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj