Rozwód bez orzekania o winie – rozwód w trakcie jednej rozprawy

Rozwód bez orzekania o winie ma znacznie szybszy przebieg niż rozwód z orzeczeniem o winie. Zwykle wystarczy jedna lub dwie rozprawy, aby zakończyć związek małżeński. Czy brak orzekania o winie jest korzystny? Jaka jest cena takiego rozwodu? Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest stosunkowo szybkim rozwodem za porozumieniem stron. Każde z małżonków musi złożyć zgodny wniosek w trakcie rozprawy. Zwykle taki rozwód kończy się na jednej lub dwóch rozprawach. Sąd nie orzeka o winie, co oznacza, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Rozwody Wrocław bez orzekania o winie mają charakter odwracalny. Jeżeli jedno z małżonków zmieni zdanie w trakcie rozprawy rozwodowej, może zmodyfikować swój wniosek. W takiej sytuacji może być potrzebny adwokat, ponieważ rozwody za porozumieniem stron zwykle nie wymagają obecności obrońcy ze względu na swój polubowny charakter.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wymaga, aby zawrzeć w nim kilka istotnych kwestii, m.in.:

  • muszą zostać wskazane strony pozwu, czyli powód oraz pozwany, poprzez zamieszczenie imion, nazwisk, adresów i numerów PESEL,
  • powinien zostać wskazany sąd, do którego zostanie skierowany pozew,
  • wniosek powinien być odpowiednio sformułowany, czyli musi zostać zamieszczona informacja odnośnie pozwu z orzekaniem o winie lub bez orzekania.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron ważną kwestią są alimenty. Reguluje to kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 60 §. Zgodnie z prawem, alimenty Wrocław na drugiego małżonka mogą zostać zasądzone jedynie w przypadku orzeczenia o wyłącznej winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron blokuje możliwość ubiegania się o tego rodzaju alimenty, ale wciąż mogą one przysługiwać w przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej. To ważna kwestia, o której warto pamiętać.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego może mieć miejsce w trakcie sprawy rozwodowej, ale nie ma takiej konieczności. Często sprawa o podział majątku wspólnego następuje po sprawie rozwodowej. Sąd rozwodowy może orzekać o podziale majątku pod warunkiem, że nie spowoduje to opóźnienia w prowadzonym postępowaniu. Można ustalić podział majątku wspólnego podczas sprawy rozwodowej w sytuacji, gdy strony będą zgodne co do podziału.

Rozwód bez orzekania o winie – wady i zalety

Rozwód bez orzekania o winie ma plusy i minusy, do których można zaliczyć takie kwestie, jak:

  • możliwość ubiegania się o alimenty jedynie w sytuacji niedostatku,
  • taki rozwód jest zdecydowanie szybszy, ponieważ często wystarczy jedna rozprawa, podczas gdy rozwód z orzekaniem o winie może trwać latami,
  • rozwód za porozumieniem stron jest mniej stresujący, nie wymaga dołączania dużej ilości dokumentacji oraz obecności świadków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here